Vill du bli medlem i Vemdalens IF?

Medlemsavgiften betalas per kalenderår.

Är ni medlem sedan tidigare så kommer det ett mail under januari månad att ni skall betala medlemsavgiften.

Är ni inte medlem sedan tidigare maila namn, personnummer och mailadress på de/dem som vill bli medlemmar till info@vemdalensif.se och även vilken sektion ni vill vara aktiv i.

I familjemedlemskap ingår barn till och med 18 år sedan får dom lösa eget medlemsbevis.

Betala sedan in avgiften enligt nedan.

Medlemsavgift 2024

Enskild 200kr

Familj 300kr

Betalas in på bankgiro: 128-0239 eller swish: 123-350 05 35

Respektive sektion kan även ta ut tränings- och tävlingsavgift.